اطلاعیه

قابل توجه کارکنان محترم دانشگاه

نظر به درخواست‌هاي متعدد مبني بر تمديد مجدد زمان تكميل پرسشنامه ارزيابي عملكرد کارکنان از سوي واحدهاي دانشگاه ، فرصت تكميل فرايند ارزيابي تا 1393/09/15 (غیر قابل تمدید)تمديد مي‌شود. خواهشمند است كاركنان و سرپرستان محترم دانشگاه در اسرع وقت با ورود به پورتال،‌ نسبت به تكميل پرسشنامه و ساير موارد ارزيابي عملكرد ، اقدام نمايند.

مدیریت کارگزینی و رفاه دانشگاه