اطلاعیه

قابل توجه کارکنان محترم دانشگاه

نظر به درخواست‌هاي متعدد مبني بر تمديد زمان تكميل پرسشنامه ارزيابي عملكرد کارکنان از سوي واحدهاي دانشگاه ، فرصت تكميل فرايند ارزيابي تا 1393/9/8 تمديد مي‌شود. خواهشمند است كاركنان و سرپرستان محترم دانشگاه در اسرع وقت با ورود به پورتال،‌ نسبت به تكميل پرسشنامه و ساير موارد ارزيابي عملكرد ، اقدام نمايند.

مدیریت کارگزینی و رفاه دانشگاه

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 02 آذر 1393
منتشر شده در یکشنبه, 02 آذر 1393
بازدید: 536