قابل توجه کارکنان محترم دانشگاه

به اطلاع كليه كاركنان محترم دانشگاه مي رساند براساس نامه شماره 36219 مورخ 1393/08/04 با موضوع " ارزيابي علمكرد كاركنان"، مهلت تكميل پرسشنامه تا 1393/09/01 تعيين شده است. لطفا در صورت عدم تكميل پرسشنامه تا کنون ، با مراجعه به پورتال شخصي، بخش اداري و مالي ، منوي ارزيابي عملكرد ، نسبت به تکمیل آن اقدام نماييد و درصورتيكه فرم خودارزيابي براي شما غير فعال مي باشد به مدير/سرپرست خود مراجعه فرماييد.

لازم به ذكر است براساس مواد 21و 47 آيين نامه استخدامي و ماده (1) دستور العمل اجرايي ارتقاي رتبه اعضاي غير هيات علمي ، هرگونه ارتقاي پايه و رتبه منوط به ارزيابي عملکرد کارکنان خواهد بود

مدیریت کارگزینی و رفاه دانشگاه

مصاحبه تلویزیونی معاون اداری و مالی دانشگاه در برنامه حرفا حرف (فضای سبز و چالش کمبود آب)