قابل توجه همکاران محترم دانشگاهی

احتراما پیرو بیست و ششمین جلسه شورای راهبردی و سیساستگذاری مرکز رفاهی دانشگاه و همچنین به استناد نرخنامه ابلاغی سال 1393 اتحادیه رستوران داران مشهد و نرخ جدید غذاها و نوشیدنی ها به شرح ذیل اعلام می گردد. شایان ذکر است میزان و نحوه اعمال تخفیفات همکاران همانند گذشته به قوت خود باقی است.

نرخ مصوب شورای راهبردی مرکز رفاهی

تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 05 شهریور 1393
منتشر شده در چهارشنبه, 05 شهریور 1393
بازدید: 963