قابل توجه همکاران محترم دانشگاهی

احتراما پیرو بیست و ششمین جلسه شورای راهبردی و سیساستگذاری مرکز رفاهی دانشگاه و همچنین به استناد نرخنامه ابلاغی سال 1393 اتحادیه رستوران داران مشهد و نرخ جدید غذاها و نوشیدنی ها به شرح ذیل اعلام می گردد. شایان ذکر است میزان و نحوه اعمال تخفیفات همکاران همانند گذشته به قوت خود باقی است.

نرخ مصوب شورای راهبردی مرکز رفاهی