مراسم بزرگداشت روز کارمند و تقدیر از خدمات کارکنان منتخب دانشگاه

265066067526d0afcbb7db

بدینوسیله از تمامی کارکنان محترم دانشگاه فردوسی مشهد دعوت می گردد تا در مراسم بزرگداشت روز کارمند که در روز سه شنبه 4 شهریور ماه 1393 در تالار اجتماعات دانشکده علوم - ساعت 13 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند