بیانیه دانشگاه فردوسی مشهد درحمایت از سخنان رهبرفرزانه انقلاب در دیدار با اعضای هیات علمی دانشگاه ها

بیانیه دانشگاه فردوسی مشهد درحمایت از سخنان رهبرفرزانه انقلاب دردیدار با اعضای هیات علمی دانشگاهها

بسم الله الرّحمن الرّحیم

دیدگاه ها و رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای، دردیدار اخیر(چهارشنبه11 تیرماه) با اعضای محترم هیات علمی، چراغ راهنمای دانشگاهها برای پیمودن مسیر پیشرفت و رسیدن به قله های علم و فناوری و فرهنگ بود.در این رهنمودها از یک سو بر حرکت پرشتاب علمی و کیفیت بخشی به آموزش و پژوهش تأکید شد و از سوی دیگر رونق بخشی به فضای آزاد اندیشی و سیاست ورزی خردمندانه مورد توجه قرار گرفت.

دانشگاه فردوسی مشهد،این رهنمودهارا درتنظیم برنامه راهبردی خود نصب العین قرار داده وخود را متعهد به تلاش فراگیر برای تحقق آنها می داند. کوشش خواهیم کرد تا همواره ملتزم به رعایت منویات و دیدگاه های مقام معظم رهبری باقی مانده و علاوه بر تلاش فراگیر برای حفظ و افزایش شتاب علمی کشور، زمینه های رشد و اعتلای فرهنگی و سیاسی دانشجویان، بدون درافتادن به ورطه بازی های بی حاصل سیاسی را فراهم آوریم.

سلامتی، طول عمر و عزت و سربلندی آن مقام منیع را از خداوند متعال مسئلت داریم.

دانشگاه فردوسی مشهد

چهاردهم تیرماه