اطلاعیه

قابل توجه کلیه همکاران محترم دانشگاهی

احتراماً، با عنایت به افزایش هزینه های مواد اولیه مورد استفاده در آشپزخانه مرکز رفاهی، هزینه دستمزدها و نیز قبوض مصرفی (آب، برق، گاز) و سایر اقلام ضروری و همچنین براساس نرخنامه سال 92 اتحادیه صنف رستوران داران مشهد و نیز تصمیم شورای راهبردی و سیاست گذاری مرکز رفاهی دانشگاه بدینوسیله نرخ غذاها و نوشیدنی های مرکز ویژه ماه مبارک رمضان بشرح ذیل جهت اطلاع اعلام می گردد. شایان ذکر است میزان و نحوه اعمال تخفیفات همکاران همانند گذشته به قوت خود باقیست.

ghaza93

لازم به توضیح می باشد برنج مورد استفاده در غذاهای فوق از نوع برنج کاملاً ایرانی و مرغوب بوده و تاریخ اجراء اطلاعیه فوق از تاریخ 40/40/1393 می باشد.

                                                                                                                                            شورای راهبردی و سیاستگذاری مرکز رفاهی دانشگاه فردوسی

مصاحبه تلویزیونی معاون اداری و مالی دانشگاه در برنامه حرفا حرف (فضای سبز و چالش کمبود آب)