مراسم بزرگداشت استاد ممتاز حقوق ايران، آقاي دكتر ناصر كاتوزيان

 

همراه با سخنراني آقاي دكتر سيد محمد هاشمي در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود

زمان: چهارشنبه  31 اردیبهشت ماه 1393  ، ساعت 17 الي 19:30

مكان: آمفي تئاتر دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد