اولين نشست رياست و معاونت اداري و مالي دانشگاه با كاركنان در روز دوشنبه مورخ 22/02/93 در سالن دكتر رحيمي زاده دانشكده علوم، در فضایی دوستانه برگزار گرديد.

01

در ابتداي اين نشست، معاون محترم اداري و مالي، ضمن تشكر از زحمات تمامي كاركنان گرامي اقداماتي را كه تاكنون در ارتباط با کارکنان انجام شده است را بيان نمودند كه از جمله مي توان به

 •       اجرای آیین نامه استخدامی اعضاء غیر هیات علمی (از 93/01/01)
 •       باز خرید مرخصی کارکنان در دو نوبت شش ماه اول و دوم
 •       بازنشستگی پیش از موعد جانبازان با استفاده از سنوات ارفاقی
 •       اعمال شرایط ایثارگران معزز در احکام کارگزینی در قالب پایه های ایثارگری
 •       امکان باز خرید سنوات روزمزد بیمه ای با در نظر گرفتن سنوات تشویقی
 •       برنامه ریزی امور رفاهی و پشتیبانی (اردوها و ...)
 •       تشكيل شوراي مشورتي كاركنان و ...

ارشاره نمود. همچنين برنامه هاي آتي حوزه معاونت اداري و مالي مرتبط با کارکنان را عنوان نمودند که شامل

 •       مدیریت دارایی‌ها و برنامه ریزی لازم به منظور افزایش بهره‌وری منابع انسانی و استفاده بهینه از امکانات دانشگاه
 •       مدیریت منابع انسانی و کوچک سازی سازمان اداری همرا با افزایش کارایی (چابک کردن سازمان) و اصلاح کمی و کیفی هرم کارمندان با توجه به تخصص وصلاحت های حرفه ای مورد نیاز دانشگاه
 •       ارائه راهکارها و برنامه های عملیاتی کاهش هزینه های عمومی
 •       اصلاح نظام ارزشیابی کارکنان
 •       طراحی و پیاده سازی نظام تشویق و ترغیب کارکنان
 •       اجرای دستورالعمل ارتقاء رتبه در سال آینده
 •       انجام ارزشیابی الکترونیکی کارکنان (مطابق با آیین نامه استخدامی) از ماه آینده
 •       و ... می باشد.

  سپس رياست محترم دانشگاه، به اهداف برگزاري اين جلسه اشاره نمودند و ضمن تشكر و قدرداني از تمامي كاركنان ، خواستار همراهي تمامي دانشگاهيان به منظور بالا بردن سطح كيفي و همچنين صرفه‌جويي در منابع انرژي و هزينه هاي مالي دانشگاه شدند.

 02

 

در ادامه به سؤالات كاركنان پاسخ داده شد و همچنین چند تن از همكاران به صورت شفاهي درخواستها و سؤالات خود را مطرح نمودند. جلسه در ساعت 14/50 دقيقه با ذکر صلوات پايان پذيرفت.