قابل توجه کلیه کارکنان محترم دانشگاه

به اطلاع کلیه کارکنان محترم دانشگاه می رساند، اولین نشست ریاست و معاونت اداری و مالی دانشگاه با کارکنان درمحل آمفی تاتر دانشکده علوم برگزار می گردد.

از کلیه همکاران ارجمند دعوت می شود دراین مراسم حضور بهم رسانند.

زمان : دوشنبه 1393/02/22 ساعت : 13:00