مراسم بزرگداشت اساتید دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت روز معلم

در مراسم روز معلم که پنج شنبه 11 اردی بهشت ماه با حضور صدها تن از اعضای هیأت علمی دانشکده های مختلف دانشگاه فردوسی برگزار شد، چهار تن از استادان برتر دانشگاه در چهار گروه آموزشی: علوم انسانی، کشاورزی و دامپزشکی، فنی و مهندسی و علوم پایه معرفی شدند. به گزارش معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، امسال با تشکیل کارگروهی ویژه، امتیازات پژوهشی و آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه بر اساس استانداردهای بین المللی و ملی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت و در نهایت این چهارتن به عنوان چهار استاد برتر دانشگاه در سال 1392 برگزیده شدند:

1.     دکتر جواد صالحی فدردی، دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،به عنوان استاد برتر گروه علوم انسانی

2.     دکترمحمد صال مصلحیان، استاد دانشکده علوم ریاضی،به عنوان استاد برتر گروه علوم پایه

3.     دکتر مهرداد مهری، استاد دانشکده دامپزشکی، به عنوان استاد برتر گروه کشاورزی و دامپزشکی

4.     دکترمحمدهادی مؤیّد، استاد دانشکده فنی و مهندسی، به عنوان استاد برتر گروه فنی و مهندسی

در این مراسم از این استادان با اهداء لوح یادبود و یک سکه بهار آزادی تقدیر به عمل آمد.

 

10039

10040

10042

10041