انجام آزمایش های هفته سلامت برای دانشگاهیان

به مناسبت هفته سلامت، در مركز بهداشت دانشگاه فردوسی مشهد آزمايش خون در روزهاي شنبه 6 اردیبهشت و روز يكشنبه 7 اردیبهشت ماه 1393 از ساعت 7 الي 8 صبح در وضعيت  ناشتا و با در دست داشتن كارت پرسنلي جهت كاركنان و اعضاي هيأت علمي بالاي 40 سال برگزار مي گردد.