نشست صميمانه ساكنان سراي استادان با معاون اداري و مالي دانشگاه

 جمعي از ساكنان  سراي استادان دانشگاه در نشستي صميمانه با معاون اداري و مالي دانشگاه مشكلات، مسايل و خواسته هاي خود را مطرح كردند.

عکس۰۸۹۳ 002

در اين نشست كه در روز شنبه 17 اسفند ماه جاري در محل سراي استادان دانشگاه برگزار شد، ابتدا دكتر قنوات ضمن تقدير و تشكر از حضور دكتر باباخاني در سراي استادان، به بيان مسايل و مشكلات موجود در سرا پرداخت، سپس ديگر ساكنان نيز خواسته هاي خود را بيان كردند. در ادامه دكتر باباخاني با مفيد خواندن اينگونه نشست ها، ضمن تشريح برخي محدوديت هاي دانشگاه، به تلاش براي عملي شدن اين خواسته ها و بررسي مسائل مطرح شده اشاره كرد.

                                                                                                                                                            

                                                                                زهرا اصغري نيكان

                                                                         سرپرست سراي استادان و دبير شوراي مراكز رفاهي دانشگاه

مصاحبه تلویزیونی معاون اداری و مالی دانشگاه در برنامه حرفا حرف (فضای سبز و چالش کمبود آب)