نمايشگاه دستاوردهاي مديريت ساختمان‌ها و تاسيسات دانشگاه

به مناسبت پنجم اسفند ماه، روز برزگداشت حكيم خواجه نصيرالدين طوسي و روز مهندس نمايشگاهي از عملكرد مديريت ساختمان‌ها و تاسيسات دانشگاه، در دو بخش احداث پروژه هاي عمراني و تعمير و نگهداري تاسيسات ساختمان‌ها از تاريخ پنجم الي ششم اسفند ماه در محل ورودي سازمان مركزي و از تاريخ هفتم لغايت هشتم اسفند ماه در محل دانشكده مهندسي برگزار مي گردد از عموم علاقمندان دعوت مي شود از نمايشگاه مذكور بازديد نمايند.

مدیریت ساختمان‌ها و تاسیسات دانشگاه