قابل توجه دانشگاهیان محترم

ارزاق عمومي سبد كالاي حمایتی مرحله اول شامل: 10 كيلوگرم برنج، 4 كيلوگرم مرغ، 2 بطري روغن مايع، 2 بسته پنير بسته‌بندي شده، یک شانه تخم مرغ می‌باشد که به مقدار لازم در شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه فردوسي موجود است و از روز يكشنبه 13 بهمن طي 15 روز به تدريج بصورت رايگان طبق اعلامیه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به سرپرستان خانوارهاي مشمول زیر رايگان تحويل خواهد شد.

شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد