قابل توجه دانشگاهیان محترم

پیرو جلسه مشترک مورخ 92/11/02 ریاست محترم دانشگاه فردوسی مشهد جناب آقای دکتر کافی و مدیریت محترم بانک تجارت استان خراسان رضوی، در خصوص ارائه تسهیلات ویژه‌ به دانشگاهیان محترم، تسهیلاتی به شرح ذیل اعلام می گردد :

vam

همکاران محترم می توانند کما فی السابق با مراجعه به پرتال خود و انجام هماهنگی های مورد نیاز با سرکار خانم باقدان، اقدام نمایند.

مدیریت امور مالی دانشگاه