انتساب ابوالقاسم ساقی به سمت سرپرست مدیریت کارگزینی و رفاه دانشگاه

saghi copy1

دكتر محمد كافي سرپرست دانشگاه فردوسي مشهد طي حكمي مهندس ابوالقاسم ساقي، كارشناس دانشگاه را به عنوان سرپرست مديريت كارگزيني و رفاه دانشگاه منصوب كرد. در حكم ايشان آمده است :

نظر به مراتب تعهد، تخصص و شايستگي جناب عالي و براساس پيشنهاد معاونت محترم اداري ومالي دانشگاه به موجب اين حكم به مدت دو سال به سمت سرپرست مديريت كارگزيني و رفاه دانشگاه منصوب مي شويد. اميد است با برنامه ريزي دقيق و بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي دانشگاه در جهت ساماندهي امور مربوط به مديريت كارگزيني و رفاه و ايجاد روحيه همكاري توام با نشاط و شادابي مضاعف در بين همكاران دانشگاهي در جهت تحقق اهداف دولت تدبير و اميد موفق و مؤيد باشيد.

دكتركافي در جلسه شوراي دانشگاه در اين باره گفتند: دليل انتخاب سرپرست كارگزيني و رفاه دانشگاه از بين كاركنان دانشگاه اين بوده است كه كاركنان هم احساس كنند در مديريت جديد دانشگاه نقش مهمي دارند.