همکاران ستاد رفاهی دانشگاه

 

naseri copy1      
رئیس ستاد رفاهی دانشگاه
دکتر کمال الدین ناصری
تلفن : 2240 - 3880

 

baratipic
رییس اداره رفاه
فرزانه براتی
 
تلفن : 2203-3880
                          
khosrojerdipic
کارشناس ستاد رفاهی
محمد خسروجردی
تلفن : 2200 - 3880