انتصاب دکتر ابوالفضل باباخانی به سمت معاونت اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد

babakhani

دكتر محمد كافي سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد طي حكمي دكتر ابوالفضل باباخانی دانشيار گروه آموزشی مهندسی متالوژی و مواد دانشكده مهندسی را به عنوان معاون اداری و مالی  دانشگاه منصوب نمود.

در اين حكم آمده: " نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالي به موجب اين ابلاغ با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به سمت معاونت اداري و مالي دانشگاه منصوب مي‌شويد. اميد است با اتكال به خداوند متعال و اهتمام ويژه نسبت به انجام وظايف و مأموريت‌هاي محوله منطبق با سند راهبردي از جمله ساماندهي روزآمد امور اداري و مالي دانشگاه با برنامه‌ريزي دقيق و بهره‌مندي مناسب از تمامي ظرفيت‌ها بويژه توانمندي و تجارب استادان گرامي و كاركنان محترم در جهت تحقق اهداف دولت تدبير و امید، موفق و مؤيد باشيد."