اداره خدمات عمومي دانشگاه

وظایف :

  • كنترل و نظارت بر نحوه عملكرد شركت هاي خدماتي و نيروهاي زيرمجموعه
  • كنترل و نظارت بر نحوه عملكرد خودروهاي سبك و سنگين در امر ترابري اعم از استيجاري و اداري (سازمان مركزي – نقليه وخدمات پرديس) و انجام امور تشريفات در مناسبت ها در امر خدمات مانند سرويس دهي به مديران – ميهمانان وزارتخانه – كاركنان – همايش ها – سمينارها – آزمون‌ها و سرويس دهي كارمندي – سرويس دهي دانشجوئي در سطح پرديس و مأموريت‌ها
  • نظارت بر عملكرد واحد فني مستقر در سازمان مركزي
  • انجام خدمات رساني به سازمانهاي خارج از دانشگاه مثل: استانداري – فرمانداري و ... در برنامه‌هاي ملي واستاني
  • نظارت بر نقل انتقال وسايل و لوازم واحدها
  • نظارت و برنامه‌ريزي جهت فروش خودروهاي مزايده‌اي مازاد بر نياز دانشگاه و كسب مجوز و موافقت از اداره دارايي جهت فروش از كميسيون ماده 2 و كارشناسي فني و انجام تشريفات قانوني و در صورت نياز دانشگاه اخذ مجوز خريد خودرو و مراحل تحويل و پلاك گذاري و تحويل آن به دانشكده‌ها.
  • نظارت بر نظافت محوطه، واحدها و دانشكده ها و انجام پاكسازي سطح پرديس (نظافت – جمع آوري ضايعات – جمع‌آوري نخاله‌هاي ساختماني – جمع‌آوري زباله‌ها)
  • كنترل و نظارت بر مجوزهاي صادر شده تبليغاتي در سطح پرديس، ساخت و سازها – نصب تابلوهاي راهنمائي و رانندگي، روشنائي‌ها در پرديس و پي‌گيري در خصوص آب – برق – گاز دانشگاه و نيز ساماندهي مبلمان شهري و گرافيك محيطي پرديس
  • بررسی مکاتبات و درخواست های ارجاعی مدیر و تهیه پیش نویس در پاسخ مکاتبات واحدهای تابعه تحت پوشش
  • انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق