آشنایی با برخی از آیین نامه ها/ قوانین و مقررات مالی

 

download icon آيين نامه مالي و معاملاتي

download iconدومين نشست هيات امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان هاي خراسان رضوي و شمالي - مورخ