مودا چيست؟ آیا نظام پیشنهادها در مودا زدايي تأثیری دارد؟

مودا یک واژه ژاپنی است و به معنی اتلاف است. در حالت کلی به آن دسته از فعالیتهایی اطلاق می شود که منابع و ذخایر را جمع می کند ولی هیچ ارزش افزوده ای ایجاد نمی کنند. مودا ها انواع بسیار دارند که هر سازمان با توجه به فعالیت و شناخت منابع خود باید آنها را شناسایی کرده و سعی در حذف آنها داشته باشد.

راهکار اصلی جهت مودا زدايي، استقرار فرهنگ کایزن (بهبود مستمر) می باشد. کایزن مهم ترین مفهوم در مدیریت ژاپنی و رمز موفقیت رقابتی این کشور می باشد که بر بهبود مستمر و تدریجی همراه با مشارکت کارکنان تاکید دارد و همواره این ذهنیت را در افراد ایجاد می کند که در فرایندها و روش های کاری، محصولات، خدمات و... پیوسته بهبود ایجاد شود و این بهبود بی پایان و همیشگی است.

همان طور که گفته شد رکن و پایه اصلی کایزن، مشارکت کارکنان و افراد سازمان می باشد، جهت فراهم کردن زمینه ها و انگیزه مشارکت کارکنان فضا و سیستمی لازم است که «نظام پیشنهادها» به عنوان یکی از ابزارهای قوی مدیریت مشارکتی و بخشی از سبک مدیریت ژاپنی و همچنین جزء جدایی ناپذیر و لاینفک کایزن، با زمینه سازی بهبودهای کوچک و مستمر توسط تمامی کارکنان، به شکل سیستماتیک به این نیاز پاسخ می دهد. نظام پیشنهادها با ایجاد بستری انگیزشی سعی می کند که تفکر و دید کارکنان را وسیع تر کرده تا اتلاف ها را شناسایی و مغزهای آنها را برای تحلیل و یافتن راه حل و ایده در جهت مودا زدايي فعال کند.