مدیریت حقوقي

 

IMGDr.shafiee


 
دکتر جعفر شفیعی سردشت
مدیر حقوقی
دوران تصدی : 96 تا کنون

 

 

 

 

 

 

 انجام امور حقوقي و نظارت بر قراردادها و پي‌گيري دعاوي مربوط به دانشگاه در مراجع قضايي، اداري و ديگر مراجع صالح برابر قوانين و مقررات

 

وظایف و اختیارات

 

مدیران حقوقی از سال 79 تا کنون

نام و نام خانوادگی دوران تصدی
علیم سرابندی 79 تا 84
حسام قبانچی 84 تا 87
دکتر سعید محسنی 87 تا 93
دکتر محمد عابدی 93 تا 96
دکتر جعفر شفیعی سردشت 96 تا کنون

 

 

منتشر شده در شنبه, 18 خرداد 1392
بازدید: 11017