مدیریت حقوقي

 

IMGDr.shafiee


 
دکتر جعفر شفیعی سردشت
مدیر حقوقی
دوران تصدی : 96 تا کنون

 

 

 

 

  انجام امور حقوقي و نظارت بر قراردادها و پي‌گيري دعاوي مربوط به دانشگاه در مراجع قضايي، اداري و ديگر مراجع صالح برابر قوانين و مقررات

 

وظایف و اختیارات

  • بررسي و تأييد كليه قراردادهاي داخلی و بین المللی و اسناد مناقصه و مزایده دانشگاه با اشخاص حقوقي و حقيقي از حیث رعایت شرایط عمومی و اختصاصی قراردادها
  • اقامه دعاوي حقوقي و كيفري عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به تعهدات خويش در قبال دانشگاه عمل نكرده‌اند و دفاع در دعاوي طرح شده عليه دانشگاه و پي‌گيري روند اجرايي آن در مراجع قضایی و شبه قضایی
  • اجراي اسناد لازم‌الاجراء در اداره ثبت اسناد كه تعهدات موضوع آن‌ها نقض گرديده است
  • اخذ تعهد و وثيقه، تبديل و فك‌ آن ها در خصوص بورسيه‌هاي وزارت علوم تحقیقات و فناوری يا اعضاي هيأت علمي جهت فرصت مطالعاتي و كارمندان براي مأموريت تحصيلي، مجوز خروج از كشور، طرح سربازي و ...
  • پيگيري وضعيت مالكيت و حقوق دانشگاه و اسناد مربوط نسبت به اراضي و املاك داخل و خارج از پرديس و مستندسازی اموال غیر منقول
  • ارائه راهنمايي و مشاوره حقوقي به واحدهاي دانشگاه

 

مدیران حقوقی از سال 79 تا کنون

نام و نام خانوادگی دوران تصدی
علیم سرابندی 79 تا 84
حسام قبانچی 84 تا 87
دکتر سعید محسنی 87 تا 93
دکتر محمد عابدی 93 تا 96
دکتر جعفر شفیعی سردشت 96 تا کنون