مديريت امور اداری و رفاهی

عکس خانم صاحبیان

     
خانم طاهره صاحبیان سقی
مدیر امور اداری و رفاهی
دوران تصدی : 99 تا کنون

 

 

 

 

 انجام كليه امور اداري و استخدامي كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه و ارائه بخشي از خدمات رفاهي به آنان در طول دوران خدمت بر عهده اين مديريت است. از آنجا كه در مديريت نوين، منابع انساني از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است، فعاليت‌هاي اين حوزه مي‌تواند نقش مهمي در افزايش كارآيي و انگيزه كاركنان داشته باشد.

 

وظایف و اختیارات

 • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت‌‌های رسیدگی به تخلفات اداری
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه
 • انجام امور اداری و استخدامی اعضای هیأت‌علمی و غیر هیأت‌علمی
 • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم
 • صدور احکام کارگزینی از قبیل حقوق و مزایا، ترفیع، ارتقاء، جابجایی و انتصاب، انفصال، اخراج، مرخصی‌ها، مأموریت‌ها و غیره
 • کنترل و نظارت مستمر بر حضور و غیاب کارکنان غیرهیأت‌علمی دانشگاه
 • گردآوری فهرست کارمند منتخب واحدها و بررسی آن مطابق با ضوابط مربوط
 • انجام امور و پیگیری برقراری حقوق از کارافتادگی، بازنشستگی و موظفین
 • انجام امور اجرایی ارزیابی عملکرد کارکنان غیر هیأت‌علمی دانشگاه
 • انجام امور اجرایی و پیگیری‌های جذب و استخدام کارکنان غیرهیأت‌علمی دانشگاه
 • انجام امور مربوط به مرخصی‌ها(استحقاقی، استعلاجی و زایمان و ...)، مأموریت‌ها(روزانه، آموزشی و ...) و محاسبه سالانه کاردکس مرخصی
 • انجام امور مربوط به معرفی اعضا به منظور استفاده از تسهیلات و خدمات رفاهی
 • پیگیری برقراری بیمه مسئولیت کارفرما در برابر اعضا، بیمه تکمیل درمان، بیمه عمر، مسئولیت، آتش‌سوزی و خودرو اعضای دانشگاه
 • شناسایی و معرفی ارائه‌دهندگان خدمات و تسهیلات رفاهی به مراجع ذیربط در دانشگاه
 • دریافت، ثبت شماره‌گذاری نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره و وارده
 • تفکیک و ارسال نامه‌ها و مرسولات به واحدهای دانشگاه و سازمان‌های خارج از دانشگاه
 • حفظ، نگهداری و فهرست‌بندی نامه‌ها، مدارک و اسناد
 • تشکیل و بایگانی پرونده‌ها به صورت کاغذی و الکترونیکی
 • حفظ و نگهداری پرونده‌ها در مقابل آفات، رطوبت، حرارت، نور، آتش‌سوزی و غیره
 • انجام امور مربوط به الکترونیکی‌کردن اسناد و مدارک امور اداری و رفاهی
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

مدیران مدیریت کارگزینی و رفاه از سال 61 تا کنون

نام و نام خانوادگی دوران تصدی
ذبیح الله داورپناه 61 تا 63
جواد ناصح 63 تا 64
عباس رحمت 64 تا 69
مجید اختراعی طوسی 69 تا 70
محمد مهدی نشاط 70 تا 72
عبدالجواد رفوگران 72 تا 83
حسین ضامنی (معاون) 83 تا 85
دکتر عبدالحمید رضایی رکن آبادی 85 تا 92
مهندس ابوالقاسم ساقی 92 تا 98

طاهره صاحبیان سقی

98 تا کنون