نمودار سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد - مصوب سال 1395


با انجام طرح مطالعاتی ساماندهی ساختار سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد، نمودار سازمانی این دانشگاه پس از بررسی و تائید در هیأت محترم رئیسه و هیأت محترم امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی، مورد تصویب وزیر محترم علوم قرار گرفت و ابلاغ گردید.


 download iconنمودار سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد - مصوب سال 1395

 

nemudar95

 

از جمله مهمترین ویژگی‌های ساختار جدید می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

  • هماهنگی و یکپارچه‌سازی مجموعه فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه در قالب مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیرایرانی و برجسته نمودن ماموریت توسعه ظرفیت‌های همکاری‌های بین المللی در این مدیریت؛
  • شکل‌گیری مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزش‏ در ساختار معاونت آموزشی، و انسجام بخشی به مجموعه فعالیت‌های برنامه‌ریزی رشته‌ها،‏ برنامه‌ریزی و نظارت بر برنامه و محتوای تدریس، برنامه‌ریزی ظرفیت‌های پذیرش‏ در خصوص انواع دانشجویان و انواع دوره‌ها، و برنامه‌ریزی جذب دانشجو‏ از جمله استعدادهای برتر ذیل مدیریت مذکور؛
  • واگذاری ماموریت ارزیابی و نظارت بر عملکرد آموزشی‏ اعضاء هیات علمی به معاونت آموزشی؛
  • انسجام‌بخشی به مجموعه فعالیت‌های توسعه و انتقال فناوری از جمله مالکیت فکری، و ارتباط با صنعت در مدیریت توسعه و انتقال فناوری؛
  • شکل‌گیری مدیریت نشر آثار علمی و مدیریت شبکه آزمایشگاه‌ها با هدف ارتقا نشر دانشگاه فردوسی مشهد و نیز ارتقا و توسعه خدمات آزمایشگاهی و انسجام‌بخشی به مجموعه فعالیت‌های مرتبط با این دو حوزه ذیل این دو مدیریت؛
  • شکل‌گیری واحد دبیرخانه هیات‌های جذب و ممیزه به منظور تجمیع ارزیابی‌های آموزشی‏ پژوهشی و فرهنگی اعضاء هیات علمی جهت طرح در هیات‌های مذکور؛
  • ادغام معاونت‌های فرهنگی اجتماعی و دانشجویی با رویکرد انسجام بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های امور دانشجویی در پیشبرد رسالت‌های فرهنگی دانشگاه، و برجسته نمودن امر مطالعات، ‏پایش و برنامه‌ریزی ارتقا شاخص‌های فرهنگی اجتماعی در دانشگاه؛
  • برجسته نمودن نظارت‌های راهبردی در کنار امر برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی،  و نیز برجسته نمودن ماموریت توسعه منابع انسانی،‏ مالی و تحول سازمانی با بهره گیری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع؛ و
  • انسجام‌بخشی به مجموعه فعالیت‌های حوزه اداری مالی در قالب سه مدیریت مالی- اداری، پشتیبانی و مدیریت حقوقی.