1. اخبار معاونت
۱۳۹۵/۰۹/۱۵
1515 آذر روز حسابدار جامعه حسابداران رسمی و انجمن حسابداران خبره ايران به عنوان یکی از اعضای فدراسيون بين المللی حسابداران در آذر سال 1386 از 15 تا 21...
۱۳۹۵/۰۹/۰۶
9 برگزاری اولین همایش مدیران حقوقی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور با حضور مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه فردوسی...
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
2016-11-13-07-39-32 اطلاعیه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم و مجمع فوق العاده نوبت سوم شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه فردوسي...
۱۳۹۵/۰۸/۱۱
2016-11-01-07-47-59 دانشگاه فردوسی مشهد به پویش ملی سه شنبه های بدون خودرو پیوست   رئیس، معاونین، مدیران و مسئولان واحدهای دانشگاه ، اعضاء هیئت علمی و کارکنان...

mashhad-2017koli95-96