1. اخبار معاونت
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
3  بسمه تعالی اطلاعیه شماره (3) به اطلاع کلیه کارکنان محترم می رساند، به منظور بروز رسانی اطلاعات عضویت کارکنان در کارگروه ها، کمیته ها و ... در...
۱۳۹۶/۰۱/۲۶
arzyabi96-1-2بسمه تعالی اطلاعیه شماره (2) به اطلاع کارکنان محترم می رساند، در صورت عدم اجرای دکمه " ایجاد " در بخش آموزش به همکار سامانه ارزیابی عملکرد(مطابق با...
۱۳۹۶/۰۱/۲۶
2017-04-15-08-02-38 گزارش عملکرد دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه مدیریت مالی، انسانی و عمرانی در دولت یازدهم   در اولین جلسه شورای دانشگاه در سال 1396 دکتر ابوالفضل...
۱۳۹۶/۰۱/۱۴
2017-04-03-09-45-20بسمه تعالی اطلاعیه شماره (1) ضمن عرض تبريك آغاز سال جديد، به اطلاع کلیه کارکنان محترم رسمی، پیمانی، قراردادی و روزمزد بیمه ای می رساند، دوره دوم...
۱۳۹۵/۱۲/۲۴
1396 پیام تبریک سال نو معاون اداری و مالی دانشگاه به خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی...

mashhad-2017koli95-96arzyabiamalkard95-02