1. اخبار معاونت
۱۳۹۶/۰۵/۲۸
2017-08-19-04-12-33پیگیری حقوق خریداران اراضی شاندیز  به دستور دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، گردهمایی پیگیری حقوق خریداران اراضی شاندیز، با حضور کلیه...
۱۳۹۶/۰۵/۱۱
2017-08-02-07-12-18پیام دکتر فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به چهارمین همایش حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور     پیام دکتر فرهادی وزیر محترم...
۱۳۹۶/۰۵/۱۱
2017-08-02-07-07-16چهارمین همایش مدیران حقوقی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در دانشگاه فردوسی مشهد   چهارمین همایش مدیران حقوقی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی...
۱۳۹۶/۰۴/۲۱
24-28-96قابل توجه همکاران محترم دانشگاه   با عنايت به مصوبه هيات رئيسه محترم دانشگاه مورخ 1395/12/17 مبني بر تعطيلي دانشگاه در بازه 24 الي 28 تيرماه سال...


mashhad-2017BI139697emkanate96

مناقصات

تابلوی اعلانات

shoare1396