1. اخبار معاونت
۱۳۹۵/۰۸/۰۲
taavoni95-02 آگهی دعوت مجمع فوق العاده نوبت اول و مجمع عمومی نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه فردوسی...
۱۳۹۵/۰۷/۲۸
4بسمه تعالی اطلاعیه شماره (4) به اطلاع مي رساند آخرین مهلت تكميل و ارسال فرم پرسشنامه خودارزيابي و ارزيابي همكار فقط تا ساعت 24 روز چهارشنبه 95/07/28...
۱۳۹۵/۰۷/۲۴
3-1395بسمه تعالی اطلاعیه شماره (3) به اطلاع مي رساند مهلت تكميل و ارسال فرم پرسشنامه خودارزيابي و ارزيابي همكار تا پايان وقت اداري روز يكشنبه 95/07/25 تمديد...
۱۳۹۵/۰۷/۱۸
2016-10-09-10-10-53 آگهی دعوت مجمع فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه فردوسی...
۱۳۹۵/۰۷/۱۸
2016-10-09-07-57-38قابل توجه همکاران محترم دانشگاه   به اطلاع کلیه همکاران دانشگاه می رساند مرکز رفاهی شماره 1 و 2 در روز چهارشنبه (عاشورای حسینی) مورخ 1395/07/21،...

mashhad-2017

olampiadbaner